De Islâm en het rassenprobleem : rede, uitgesproken op den 347sten verjaardag der Leidsche Hoofeschool 8 februari 1922 / door C. Snouck Hurgronje. Leiden : Brill, 1922