Ṣaffār, Ibrāhīm Ibn-Isḥāq aṣ-: Talḫīṣ al-adilla li-qawāʿid at-tauḥīd : Qism 1. / taʾlīf Abī-Isḥāq Ibrāhīm Ibn-Ismāʿīl Ibn-Aḥmad Ibn-Isḥāq aṣ-Ṣaffār al-Buḫārī. Taḥqīq Anǧīlīkā Brūdarsan. Bairūt : al-Maʿhad al-Almānī li-l-Abḥāṯ aš-Šarqīya ; Berlin : Klaus Schwarz (in Kommiss.), 2011