Syrien og Palestina : Studie efter en Arabisk Geograph fra Slutningen af det 13de og Begyndelsen af det 14de Aarhundrede med en Indledning / af A. F. Mehren. Kjøbenhavn : Gad, 1862