: Aʿlām al-adab al-ʿarabī al-muʿāṣirأعلام الأدب العربي المعاصر : siyar wa-siyar ḏātīya : سير و سير ذاتية : . Abāẓa - as-Sabīʿīاباظة - السبيعي / iʿdād Rūbart B. Kāmbill / إعداد روبرت ب. كامبل. Štūtgārtشتوتگارت. Štūtgārt : Štāinar ; شتوتگارت : شتاينر, c 1996, c 1996