Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Hicrî on üçüncü asırda İstanbul hayatı : (1200 - 1255) ; İstanbulun içtimaî, iktısadî, tibarî [?] ve beledî hayatına dair Hazinei Evrakı̕n gayrı matbu vesikalarını havidir / Ahmet Refik
AuthorAltınay, Ahmed Refik
Publishedİstanbul : Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş., 1932
Description33 S.
LanguageTurkish
Bibl. ReferenceBTD 33.19297
KeywordsAlltag
Electronic Edition
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2009
URNurn:nbn:de:gbv:3:5-285 
Links
Download PDF
Reference
Classification