Komünizmin ihtilâl provası (15-16 Haziran) / Ülkücü İşçiler Birliği. Ankara : Ayyıldız Matbaası, 1971