Cumhuriyetin ilânında adı geçenler / Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır. Koordinasyon ve Araştırma Dairesi. [Ankara] : Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü, [ca. 1973]