Taş : gerçekçi bir yazarın notları / Çetin Altan. [Cağaloğlu,] İstanbul : Devrimci Yayınlar Kooperatifi, 1964