Hükûmet buhranı; hükûmet teşkili; hükûmet proğramı; Kıbrıs olayları karşısında Adalet Partisi / Adalet Partisi. Ankara : Doğu Ltd. Şti. Matbaası, [ca.1963]