Demokrasi için : 1958 bütçe müzakerelerinde C.H.P. millet vekillerinin yaptıkları tenkit ve tekliflerden özetler / CHP Araştırma ve Dokümantasyon Bürosu. [S.l.] : [s.n.], 1958