TİİKP : 1. kongre belgeleri. Cağaloğlu - İstanbul : Aydınlık Yayınları, 1978
Inhalt