Kalkınan Türkiye'de eğitim ve gençlik : anket-röportaj ; yüze yakın öğretim üyesi, eğitimci, politikacı, ve gazeteci yazarlarımızın bu konudaki görüşleri / Neriman Öztürkmen. Ankara : Başnur Matbaası, 1968