Silâhların gölgesinde Demirel / yazan: S. Yüksel Cebeci. [S.l.] : [Lâtin Matbaası], [ca. 1975]