1869'da Trabzondan Erzuruma / Théophile Deyrolle. Türkçeye çeviren: Reşad Ekrem Koçu. İstanbul : Çığır Kitabevi, [ca. 1938]