İnkılâp mevzuatı : Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile tadili hakkında Geçici Kanun - 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren vazedilen kanunlar - Millî Birlik Komitesi kararları - tüzükler- [...] / derleyen R. Ümit Toker. [S.l.] . Becid Basımevi, 1960
Content