Emre, Süleyman Arif: 1977 millet meclisi bütçe görüşmeleri : MSP gurup başkan vekili Süleyman Arif Emre'nin konuşması. Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1977