Ölçmen, Özer: 1977 millet meclisi bütçe görüşmeleri : DP gurup başkan vekili Özer Ölçmen'nin konuşması. Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1977