Atatürk'ün evleri. Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1977
Content