Ecevit, Bülent: Hükümet programı : başbakan Bülent Ecevit tarafından 12 ocak 1978 günü Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde okunmuştur. Ankara : Başbakanlık Basımevi, [ca. 1978]