Türkiyede demokrasi saldırı karşısında : Türkiye'de militan komünist örgütleri ve gençliğimizi aldatma taktikleri. Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1972