Šāfiʿī, Muḥammad Ibn-Idrīs: Kitāb al-Umm : Ǧuzʾ 4 / taʾlīf Abī-ʿAbdallāh Muḥammad Ibn-Idrīs aš-Šāfiʿī. Wa-bi-hāmišihī muḫtaṣar Abī-Ibrāhīm Ismāʿīl Ibn-Yaḥyā al-Muzanī aš-Šāfiʿī. Būlāq. Būlāq : al-Maṭbaʿa al-Kubrā al-Amīrīya, 1322 h. [1904]