Kitāb Durrat al-ġauwāṣ fī auhām al-ḫawāṣṣ : wa-fī āḫirihī aš-s̆arḥ li-l-ʿālim aš-šahīr al-imām al-kabīr qāḍī al-quḍāh Aḥmad Šihāb-ad-Dīn al-Ḫafāǧī ... / al-Qāsim Ibn-ʿAlī Ḥarīrī. Qusṭanṭīnīya : Maṭbaʿat al-Ǧawāʾib, 1299 h. [1882]