Buḫārī, Muḥammad Ibn-Ismāʿīl: Ṣaḥīḥ Abī-ʿAbdallāh Muḥammad Ibn-Ismaʿīl Ibn-Ibrāhīm Ibn-al-Muġīra Ibn-Bardizbah al-Buḫārī al-Ǧuʿfī : Ǧuzʾ 4 / wa-qad aǧrainā aṭ-ṭabʿ ʿalā mā šaraḥa ʿalaihī Aḥmad Ibn-Muḥammad al-Ḫaṭīb al-Qasṭallānī. Būlāq. Būlāq : al-ʿĀmira, 1296 h. [1879]