Lärokurs i Arabiska Spr°aket : 4. Arabisk Ordbok / Wilhelm Lagus. Helsingfors / [Lagus, Wilhelm]. Helsingfors : Frenckell, 1878