Qawāʿid al-luġa al-ʿarabīya li-talāmiḏ al-madāris al-ṯānawīya / taʾlīf ḥaḍarāt Ḥifnī Bik Nāṣif wa Muḥammad Bik Diyāb wa-'š-šaiḫ Muṣṭafā Ṭumūm wa-Maḥmūd Afandī ʿUmar wa-Sulṭān Afandī Muḥammad. [Būlāq] : al-Amīrīya, 1906