[Enam-ı şerif]. [İstanbul] : Hulusi Efendi Matbaası, 1303 h. [1886]