Snouck Hurgronje, Christiaan: Mekka : 2. Aus dem heutigen Leben / von Dr. C. Snouck Hurgronje. Hrsg. von "Het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie te 's-Gravenhage". Haag. Haag : Martinus Nijhoff, 1889