Mai ve siyah / Uşşakîzade : Halid Zıya. Istanbul : Muhtar Halid Kitabhanası, 1332 [mal.