Pôš pôġaz pir atêm : lafazanlẹk' ilê howsowlê kêlên fênalẹk'lêrin mowt'asar risalêsi. Gôst'ant'aniyê : Miwhêntis ôġlow T'aphanêsintê, 1852