Ibn-ʿAqīl, Abu-'l-Wafāʾ ʿAlī: al- Wāḍiḥ fī uṣūl al-fiqh : Ǧuzʾ 2. Kitāb ǧadal al-uṣūl / li-Abi-'l-Wafāʾ ʿAlī Ibn-ʿAqīl Ibn-Muḥammad Ibn-ʿAqīl al-Ḥanbalī al-Baġdādī aẓ-Ẓafarī. Ḥaqqaqahū wa-qaddama lahū wa-ʿallaqa ʿalaihī Ğūrğ al-Maqdisī / لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي البغدادي الظفري. Štūtġārt. Štūtġārt : Štainir [u.a.] ; Berlin : Das Arab. Buch, 1999