Kitāb at- tanbīh wa-'r-radd ʿalā ahl al-ahwāʾ wa-'l-bidaʿ / taʾlīf Abi-'l-Ḥusain Muḥammad Ibn-Aḥmad al-Malaṭī. ʿUniya bi-taṣḥīḥihī S. Didirīnġ. Istānbūl : Maṭbaʿat ad-Daula ; Leipzig : Brockhaus [in Komm.], 1936