Oosterlingen : verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn / door R. Dozy. 's-Gravenhage [u.a.] : Nijhoff [u.a.], 1867