Arabië en Oost-Indië : Rede / door Christian Snouck Hurgronje. Leiden : Brill, 1907