Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Kitāb al-Manāra al-lubnānīya fi 'ṭ-ṭuqūs wa-'r-rutab wa-sāʾir al-iḥtifālāt wa-'l-ʿawāʾid ad-dīnīya al-bīʿīya wa-īḍāḥ kaifīyat ṣairūratihā fi 'l-Kanīsa al-Mārūnīya as-Suryānīya al-Aanṭākīya : wuḍiʿa taḥqīqan li-amānī ḥaḍarāt al-mustašriqīn al-aʿlām / bi-qalam Yūsuf Ḥubaiqa al-Baskantāwī . Āzarahū fīhī wa-ṭabaʿahū al-Ḫūrī Buṭrus Ḥubaiqa
VerfasserḤubaiqa, Yūsuf
BeiträgerḤubaiqa, Buṭrus
ErschienenBaʿabdā : al-Maṭbaʿa al-Lubnānīya, 1905
Anmerkung
Al-qism 1
SpracheArabisch ; Syrisch ; Französisch
Bibl. ReferenzBTD 06.12799
SchlagwörterRitus / Theologie / Kirchengeschichte
Online-Ausgabe
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2013
URNurn:nbn:de:gbv:3:5-12647 
Bände
Links
Nachweis
Klassifikation