Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ṣaḥīḥ Abī-ʿAbdallāh Muḥammad Ibn-Ismaʿīl Ibn-Ibrāhīm Ibn-al-Muġīra Ibn-Bardizbah al-Buḫārī al-Ǧuʿfī / wa-qad aǧrainā aṭ-ṭabʿ ʿalā mā šaraḥa ʿalaihī Aḥmad Ibn-Muḥammad al-Ḫaṭīb al-Qasṭallānī
AuthorBuḫārī, Muḥammad Ibn-Ismāʿīl
ContributorQasṭallānī, Aḥmad Ibn-Muḥammad
PublishedBūlāq : al-ʿĀmira, 1296 h. [1879]
Description4"
Annotation
[Arab.]
Auf dem Seitenrand der einzelnen Bde. findet sich der Text des Kommentars des al-Qasṭallānī: Iršād as-sārī fī šarḥ al-Buḫārī
In arab. Schr., arab
Ǧuzʾ 1-8
LanguageArabic
KeywordsḤadīṯ
Electronic Edition
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2013
URNurn:nbn:de:gbv:3:5-9359 
Tomes
Links
Reference
Classification