Go to page

Bibliographic Metadata

Main titleKitāb Riḥlat Banī-Hilāl ilā bilād al-ġarb wa-ḥurūbihim maʿa 'z-Zanātī ...
Part
Kitāb 10 (1863) Dīwān az-Zanātī ḫalīfa
PublishedBairūt : al-Maktaba al-ʿUmūmīya, 1863
DescriptionS. 419-457
LanguageArabic
Electronic Edition
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2013
URNurn:nbn:de:gbv:3:5-79104 
Links
Download PDF
Reference