Go to page

Bibliographic Metadata

Main titleKitāb Riḥlat Banī-Hilāl ilā bilād al-ġarb wa-ḥurūbihim maʿa 'z-Zanātī ...
Part
Kitāb 16 (1885) Dīwān al-Yatāmā
PublishedBairūt : al-Maktaba al-ʿUmūmīya, 1885
DescriptionS. 651-690
Annotation
Ersch.-Jahr 1302 h.
LanguageArabic
Electronic Edition
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2013
URNurn:nbn:de:gbv:3:5-79171 
Links
Download PDF
Reference