Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Kitāb Šarḥ al-fiqh al-akbar : al-matn al-mansūb ilāl-imām al-aʿẓam Abī-Ḥanīfa an-Nuʿmān Ibn-Tābit al-Kūfī waš-šarḥ al-imām ... Abī-Manṣūr Muḥammad Ibn-Muḥammad Ibn-Maḥmūd al-Māturīdī ...
VerfasserMāturīdī, Muḥammad Ibn-Muḥammad
BeteiligteAbū-Ḥanīfa Nuʿmān Ibn-Ṯābit al-Kūfī
BeiträgerMaġnīsāwī, Aḥmad Ibn-Muḥammad ; Ḥusain Ibn-Iskandar ; Ašʿarī, Abu-'l-Ḥasan ʿAlī Ibn-Ismāʿīl ; Ḥaidarābādī, Muḥammad ʿInāyat ʿAlī ; ʿAbd-al-Malik Ibn-ʿĪsā Ibn-Darbās, Abūl-Qāsim
ErschienenḤaidarābād : Maṭb. Dāirat al-Maʿārif, 1321 h. [1903]
Umfang(Getr. Pag.) ; 8"
Anmerkung
[Arab.] - [Beigedr. 1.] Kitāb šarḥ ... Abūl-Muntahā Aḥmad Ibn-Muḥammad al-Maġnīsāwī. [2.] Kitāb al-ǵauhara ... Ḥusain Ibn-Iskandar. [3.] Kitāb al-ibānaʿan ... Abīl-Ḥasan ʿAlī Ibn-Ismaʿīl ... al-Ašʿarī. [Nebst] Ḍamīmat kitāb al-ibāna ... 1.2 lil-ʿālim Maulānā Muḥammad ʿInājat-al-ʿAlī al-Ḥaidarābādī [u.] Risāla li-Abīl-Qāsim ʿAbd-al-Malik Ībn-ʿIsā Ibn-Darbās fīḏ-ḏibb ʿan Abīl-Ḥasan al-Ašʿarī
In arab. Schrift, arab.
SpracheArabisch
Bibl. ReferenzBTD 07.8025
SchlagwörterIslamisches Recht
Online-Ausgabe
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2010
URNurn:nbn:de:gbv:3:5-16898 
Links
Download PDF
Nachweis