Go to page

Bibliographic Metadata

Main titleḤāšīyat ʿalā šarḥ Bānat Suʿād li-Ibn-Hišām / ʿAbd-al-Qādir Ibn-ʿUmar al- Baġdādī. Taḥqīq Naẓīf Muḥarram Ḫawāǧa
Part
al-ǧuzʾ 1 (1980)
AuthorBaġdādī, ʿAbd-al-Qādir Ibn-ʿUmar
ContributorḪawāǧa, Naẓīf Muḥarram
PublishedWiesbaden : Steiner, 1980
Description8, 752 S
Annotation
Ersch.-Jahr 1400 h
In arab. Schr., arab
LanguageArabic
SeriesBibliotheca Islamica ; 27a
KeywordsBānat Suʿād
Electronic Edition
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2011
URNurn:nbn:de:gbv:3:5-29157 
Links
Download PDF
Reference
Notice