Yemen: Yemen sâlnâmesi. San’a : San’a Matbaası, 1.1298=[1880/81] - 9.1313/14=[1895/97][?], 1880-1897