Kitāb al-iʿtibār fī bayān an-nāsiḫ wa-'l-mansūḫ min al-aṯār / li-l-Ḥāzimī. Ḥaidarābād ad-Dakkan : Maṭb. Maǧlis Dāʾirat al-Maʿārif an-Niẓāmīya, 1319 h. [1901]