Ibn-Taġrībirdī, Abu-'l-Maḥāsin Yūsuf Ibn-ʿAbdallāh: Abū 'l-Ma_hasin 'Ibn T̈agri Bardi Annales quibus titulus est an-Nuǧūm az-zāhira fī mulūk Miṣr wa-'l-Qāhira : e codd. mss. nunc primum arabice editi : Tomus 1 / ediderunt T. G. J. Juynboll et B. F. Matthes. Lugduni Batavorum. Lugduni Batavorum : Brill, 1855