Murtaḍā az-Zabīdī, Muḥammad Ibn-Muḥammad az- ; Ġazzālī, Abū-Ḥāmid Muḥammad Ibn-Muḥammad al-: Kitāb Itḥāf as-sāda al-muttaqīn bi-šarḥ asrār Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn : Ǧuzʾ 3 / taṣnīf Muḥammad Ibn-Muḥammad al-Ḥusainī az-Zabīdī aš-šahīr bi-Murtaḍā. Miṣr. [Miṣr] : [al-Maṭbaʿa al-Maimunīya], [ca. 1311 h.] [1893/1894]