Asnawī, ʿAbd-ar-Raḥīm Ibn-al-Ḥasan al- / الاسنوي, جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ;: Niḥāyat as-sūl fī šarḥ Minhāǧ al-uṣūl li-Nāṣir-ad-Din ʿAbdallāh Ibn-ʿUmar al-Baiḍāwīنهاية السول في شرخ منهاج الاصول لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي : Ǧuzʾ 1/2 / taʾlīf Ǧamāl-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥīm Ibn-al-Ḥasan al-Asnawī / تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي. al-Qāhiraالقاهرة. Qāhira : al-Maṭbaʿa as-Salafīya ; القاهرة : المطبعة السلفية, 1343 h. [1924], 1343 h. [1924]