Ġazzālī, Abū-Ḥāmid Muḥammad Ibn-Muḥammad al- ; ʿAbd-ʿAlī Muḥammad Ibn-Niẓām-ad-Dīn al-Anṣārī: Kitāb al-Mustaṣfā min ʿilm al-uṣūl : / li- Ḥuǧǧat al-Islām Abī-Ḥāmid Muḥammad Ibn-Muḥammad al-Ġazzālī wa-maʿahū kitāb Fawātiḥ ar-raḥamūt li-ʿAbd-ʿAlī Muḥammad Ibn-Niẓām-ad-Dīn al-Anṣārī bi-šarḥ Musallam aṯ-ṯubūt fī uṣūl al-fiqh li-l-imām ... ;; Muḥibballāh Ibn-ʿAbd-aš-Šakūr .... Būlāq. Būlāq : al-Maṭbaʿa al-Amīrīya, 1904