Kitāb al- Anīs al-mufīd li-'ṭ-ṭālib al-mustafīd wa-ǧāmiʿ aš-šuḏūr min manẓūm wa-manṯūr / Antoine Isaac Silvestre de Sacy [Hrsg.]. Paris : Imprimerie Royale, 1826 - 1827