De belangrijkheid van de beoefening der Arabische taal en letterkunde / M. J. de Goeje. 's Gravenhage : Nyhoff, 1866