Limbile semitice : schitǎ istoricǎ-linguisticǎ / de Mariu Şăineanu, ... Diplomat al Şcoaleǐ de limbǐ orientale din Paris ... Bucuresci : Lito-tip. Codreanu & Savoiu, 1895