De beteekenis van den Islām voor zijne belijders in Oost-Indië / door C. Snouck Hurgronje. Leiden : Brill, 1883