1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Verfasser / Beteiligte = ʿUqla, ʿIṣām und Sammlung = SSG Vorderer Orient digital
  • Titelblatt
    Balāḏurī, Aḥmad Ibn-Yaḥyā al- ; Dūrī, ʿAbd-al-ʿAzīz ad- ; ʿUqla, ʿIṣām
    Bairūt [u.a.] : Dār an-Našr "al-Kitāb al-ʿArabī", 2001